ترجمه Intortion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (noisrotni) پيچيدگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيچش‌ , در فارسی : (گ‌.ش‌.) پيچش‌ ساقه‌

Intortion به چه معناست و Intortion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intortion

(noisrotni) پيچيدگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (noisrotni) پيچيدگي‌, ترجمه (noisrotni) پيچيدگي‌, کلمات شبیه (noisrotni) پيچيدگي‌ , پيچش‌ به لاتین , (گ‌.ش‌.) پيچش‌ ساقه‌ به لاتین
دانلود فایل ها