ترجمه Intoxicant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مستي‌ اور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مسكر , در فارسی : مكيف‌.

Intoxicant به چه معناست و Intoxicant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intoxicant

مستي‌ اور به خارجی , ریشه انگلیسی مستي‌ اور, ترجمه مستي‌ اور, کلمات شبیه مستي‌ اور , مسكر به لاتین , مكيف‌. به لاتین
دانلود فایل ها