ترجمه Intoxicate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مست‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كيف‌ دادن‌ , در فارسی : سرخوش‌ كردن‌.

Intoxicate به چه معناست و Intoxicate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intoxicate

مست‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مست‌ كردن‌, ترجمه مست‌ كردن‌, کلمات شبیه مست‌ كردن‌ , كيف‌ دادن‌ به لاتین , سرخوش‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها