ترجمه Intradermal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (cimredartni) واقع‌ در زير پوست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درون‌ پوستي‌.

Intradermal به چه معناست و Intradermal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intradermal

(cimredartni) واقع‌ در زير پوست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (cimredartni) واقع‌ در زير پوست‌, ترجمه (cimredartni) واقع‌ در زير پوست‌, کلمات شبیه (cimredartni) واقع‌ در زير پوست‌ , درون‌ پوستي‌. به لاتین
دانلود فایل ها