ترجمه Intransigence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عدم‌ تراضي‌. می باشد

Intransigence به چه معناست و Intransigence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intransigence

عدم‌ تراضي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عدم‌ تراضي‌., ترجمه عدم‌ تراضي‌., کلمات شبیه عدم‌ تراضي‌.
دانلود فایل ها