ترجمه Intravital در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حيات‌. می باشد

Intravital به چه معناست و Intravital یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intravital

حيات‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حيات‌., ترجمه حيات‌., کلمات شبیه حيات‌.
دانلود فایل ها