ترجمه Intrinsic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شايسته‌. می باشد

Intrinsic به چه معناست و Intrinsic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intrinsic

شايسته‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شايسته‌., ترجمه شايسته‌., کلمات شبیه شايسته‌.
دانلود فایل ها