ترجمه، معنی و ریشه کلمه Introgresseive به فارسی

ترجمه Introgresseive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داخل‌ شونده‌. می باشد

Introgresseive به چه معناست و Introgresseive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Introgresseive

داخل‌ شونده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی داخل‌ شونده‌., ترجمه داخل‌ شونده‌., کلمات شبیه داخل‌ شونده‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: