ترجمه Intromission در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای معارضه‌. می باشد

Intromission به چه معناست و Intromission یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intromission

معارضه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی معارضه‌., ترجمه معارضه‌., کلمات شبیه معارضه‌.
دانلود فایل ها