ترجمه Intromission در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تو رفتگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مواد الحاقي‌ , در فارسی : درج‌ , به فارسی : ارسال‌ , سایر ترجمه ها : قبول‌ تصديق‌

Intromission به چه معناست و Intromission یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intromission

تو رفتگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تو رفتگي‌, ترجمه تو رفتگي‌, کلمات شبیه تو رفتگي‌ , مواد الحاقي‌ به لاتین , درج‌ به لاتین , ارسال‌ خارجی , قبول‌ در زبان , تصديق‌انگلیسی
دانلود فایل ها