ترجمه Intuitive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بصير , در فارسی : ذاتي‌.

Intuitive به چه معناست و Intuitive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intuitive

حسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حسي‌, ترجمه حسي‌, کلمات شبیه حسي‌ , بصير به لاتین , ذاتي‌. به لاتین
دانلود فایل ها