ترجمه Inunction در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مسح‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : روغن‌ مالي‌ , در فارسی : مرهم‌ گذاري‌ , به فارسی : تدهين‌ , سایر ترجمه ها : مرهم‌.

Inunction به چه معناست و Inunction یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inunction

مسح‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مسح‌, ترجمه مسح‌, کلمات شبیه مسح‌ , روغن‌ مالي‌ به لاتین , مرهم‌ گذاري‌ به لاتین , تدهين‌ خارجی , مرهم‌. در زبان
دانلود فایل ها