ترجمه Inutilty در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌استفادگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ناسودمندي‌.

Inutilty به چه معناست و Inutilty یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inutilty

بي‌استفادگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌استفادگي‌, ترجمه بي‌استفادگي‌, کلمات شبیه بي‌استفادگي‌ , ناسودمندي‌. به لاتین
دانلود فایل ها