ترجمه Invade در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حمله‌كردن‌ بر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تجاوز كردن‌.

Invade به چه معناست و Invade یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Invade

حمله‌كردن‌ بر به خارجی , ریشه انگلیسی حمله‌كردن‌ بر, ترجمه حمله‌كردن‌ بر, کلمات شبیه حمله‌كردن‌ بر , تجاوز كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها