ترجمه Invaluable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فوق‌ العاده‌ گرانبها می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غيرقابل‌ تخمين‌ , در فارسی : پر بها.

Invaluable به چه معناست و Invaluable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Invaluable

فوق‌ العاده‌ گرانبها به خارجی , ریشه انگلیسی فوق‌ العاده‌ گرانبها, ترجمه فوق‌ العاده‌ گرانبها, کلمات شبیه فوق‌ العاده‌ گرانبها , غيرقابل‌ تخمين‌ به لاتین , پر بها. به لاتین
دانلود فایل ها