خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =28842 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('28842','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =28842 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Invariable به فارسی

ترجمه Invariable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تغيير ناپذير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ثابت‌ , در فارسی : يكنواخت‌ , به فارسی : نامتغير.

Invariable به چه معناست و Invariable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Invariable

تغيير ناپذير به خارجی , ریشه انگلیسی تغيير ناپذير, ترجمه تغيير ناپذير, کلمات شبیه تغيير ناپذير , ثابت‌ به لاتین , يكنواخت‌ به لاتین , نامتغير. خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: