ترجمه Invent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چاپ‌ زدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تاسيس‌ كردن‌.

Invent به چه معناست و Invent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Invent

چاپ‌ زدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چاپ‌ زدن‌, ترجمه چاپ‌ زدن‌, کلمات شبیه چاپ‌ زدن‌ , تاسيس‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها