ترجمه Invest در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گذاردن‌. می باشد

Invest به چه معناست و Invest یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Invest

گذاردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی گذاردن‌., ترجمه گذاردن‌., کلمات شبیه گذاردن‌.
دانلود فایل ها