ترجمه Investigation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تحقيق‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رسيدگي‌.

Investigation به چه معناست و Investigation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Investigation

تحقيق‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تحقيق‌, ترجمه تحقيق‌, کلمات شبیه تحقيق‌ , رسيدگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها