ترجمه Investor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سرمايه‌ گذار. می باشد

Investor به چه معناست و Investor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Investor

سرمايه‌ گذار. به خارجی , ریشه انگلیسی سرمايه‌ گذار., ترجمه سرمايه‌ گذار., کلمات شبیه سرمايه‌ گذار.
دانلود فایل ها