ترجمه Inviscid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لزج‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چسبناك‌.

Inviscid به چه معناست و Inviscid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inviscid

لزج‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لزج‌, ترجمه لزج‌, کلمات شبیه لزج‌ , چسبناك‌. به لاتین
دانلود فایل ها