ترجمه Invisible در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نامريي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ناپديد , در فارسی : نامعلوم‌ , به فارسی : مخفي‌ , سایر ترجمه ها : غيرقابل‌ مشاهده‌

Invisible به چه معناست و Invisible یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Invisible

نامريي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نامريي‌, ترجمه نامريي‌, کلمات شبیه نامريي‌ , ناپديد به لاتین , نامعلوم‌ به لاتین , مخفي‌ خارجی , غيرقابل‌ مشاهده‌ در زبان
دانلود فایل ها