ترجمه Involucrate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ گريبان‌ يا گريبانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پوشش‌ دار.

Involucrate به چه معناست و Involucrate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Involucrate

داراي‌ گريبان‌ يا گريبانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ گريبان‌ يا گريبانه‌, ترجمه داراي‌ گريبان‌ يا گريبانه‌, کلمات شبیه داراي‌ گريبان‌ يا گريبانه‌ , پوشش‌ دار. به لاتین
دانلود فایل ها