ترجمه Involution در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قوه‌يابي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (د. بديع‌) پيچداركردن‌ عبارت‌.

Involution به چه معناست و Involution یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Involution

قوه‌يابي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قوه‌يابي‌, ترجمه قوه‌يابي‌, کلمات شبیه قوه‌يابي‌ , (د. بديع‌) پيچداركردن‌ عبارت‌. به لاتین
دانلود فایل ها