ترجمه Inward Light در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نور داخلي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نور باط‌ني‌ , در فارسی : اشراق‌.

Inward Light به چه معناست و Inward Light یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inward Light

نور داخلي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نور داخلي‌, ترجمه نور داخلي‌, کلمات شبیه نور داخلي‌ , نور باط‌ني‌ به لاتین , اشراق‌. به لاتین
دانلود فایل ها