ترجمه Inwrought در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مصور. می باشد

Inwrought به چه معناست و Inwrought یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inwrought

مصور. به خارجی , ریشه انگلیسی مصور., ترجمه مصور., کلمات شبیه مصور.
دانلود فایل ها