ترجمه Ionic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يوني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌به‌يون‌ الكتريكي‌ , در فارسی : يكنوع‌ حروف‌ سياه‌

Ionic به چه معناست و Ionic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ionic

يوني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی يوني‌, ترجمه يوني‌, کلمات شبیه يوني‌ , وابسته‌به‌يون‌ الكتريكي‌ به لاتین , يكنوع‌ حروف‌ سياه‌ به لاتین
دانلود فایل ها