ترجمه Ionize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای به‌يون‌ تجزيه‌كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تبديل‌ به‌يون‌ كردن‌.

Ionize به چه معناست و Ionize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ionize

به‌يون‌ تجزيه‌كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی به‌يون‌ تجزيه‌كردن‌, ترجمه به‌يون‌ تجزيه‌كردن‌, کلمات شبیه به‌يون‌ تجزيه‌كردن‌ , تبديل‌ به‌يون‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها