ترجمه Ipecacuanha در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (cacepi) (گ‌.ش‌.) عرق‌ الذهب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اپيكا , در فارسی : اليون‌ كوكي‌.

Ipecacuanha به چه معناست و Ipecacuanha یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ipecacuanha

(cacepi) (گ‌.ش‌.) عرق‌ الذهب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (cacepi) (گ‌.ش‌.) عرق‌ الذهب‌, ترجمه (cacepi) (گ‌.ش‌.) عرق‌ الذهب‌, کلمات شبیه (cacepi) (گ‌.ش‌.) عرق‌ الذهب‌ , اپيكا به لاتین , اليون‌ كوكي‌. به لاتین
دانلود فایل ها