ترجمه Ipsedixit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (م‌.ل‌.) خود او گفته‌است‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گفته‌ محض‌.

Ipsedixit به چه معناست و Ipsedixit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ipsedixit

(م‌.ل‌.) خود او گفته‌است‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (م‌.ل‌.) خود او گفته‌است‌, ترجمه (م‌.ل‌.) خود او گفته‌است‌, کلمات شبیه (م‌.ل‌.) خود او گفته‌است‌ , گفته‌ محض‌. به لاتین
دانلود فایل ها