ترجمه Irid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (تش‌.) عنبيه‌ چشم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (گ‌.ش‌.) گياهي‌ از جنس‌ سوسن‌ يا زنبق‌.

Irid به چه معناست و Irid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Irid

(تش‌.) عنبيه‌ چشم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (تش‌.) عنبيه‌ چشم‌, ترجمه (تش‌.) عنبيه‌ چشم‌, کلمات شبیه (تش‌.) عنبيه‌ چشم‌ , (گ‌.ش‌.) گياهي‌ از جنس‌ سوسن‌ يا زنبق‌. به لاتین
دانلود فایل ها