ترجمه Iridescent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قوس‌ قزحي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رنگين‌ كماني‌.

Iridescent به چه معناست و Iridescent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Iridescent

قوس‌ قزحي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قوس‌ قزحي‌, ترجمه قوس‌ قزحي‌, کلمات شبیه قوس‌ قزحي‌ , رنگين‌ كماني‌. به لاتین
دانلود فایل ها