ترجمه Irish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ايرلندي‌. می باشد

Irish به چه معناست و Irish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Irish

ايرلندي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ايرلندي‌., ترجمه ايرلندي‌., کلمات شبیه ايرلندي‌.
دانلود فایل ها