ترجمه Irk در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دانستن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رنجاندن‌ , در فارسی : ازردن‌.

Irk به چه معناست و Irk یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Irk

دانستن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دانستن‌, ترجمه دانستن‌, کلمات شبیه دانستن‌ , رنجاندن‌ به لاتین , ازردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها