ترجمه Iron Age در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عصر اهن‌. می باشد

Iron Age به چه معناست و Iron Age یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Iron Age

عصر اهن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عصر اهن‌., ترجمه عصر اهن‌., کلمات شبیه عصر اهن‌.
دانلود فایل ها