ترجمه Iron Curtain در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرده‌ اهنين‌. می باشد

Iron Curtain به چه معناست و Iron Curtain یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Iron Curtain

پرده‌ اهنين‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پرده‌ اهنين‌., ترجمه پرده‌ اهنين‌., کلمات شبیه پرده‌ اهنين‌.
دانلود فایل ها