ترجمه Irradicable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غير قابل‌ قلع‌ و قمع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ريشه‌ كن‌ نشدني‌.

Irradicable به چه معناست و Irradicable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Irradicable

غير قابل‌ قلع‌ و قمع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی غير قابل‌ قلع‌ و قمع‌, ترجمه غير قابل‌ قلع‌ و قمع‌, کلمات شبیه غير قابل‌ قلع‌ و قمع‌ , ريشه‌ كن‌ نشدني‌. به لاتین
دانلود فایل ها