ترجمه Irreconcilable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تط‌بيق‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اشتي‌ ناپذير.

Irreconcilable به چه معناست و Irreconcilable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Irreconcilable

تط‌بيق‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تط‌بيق‌, ترجمه تط‌بيق‌, کلمات شبیه تط‌بيق‌ , اشتي‌ ناپذير. به لاتین
دانلود فایل ها