ترجمه Irreconcilable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وفق‌ ناپذير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جور نشدني‌ , در فارسی : ناسازگار , به فارسی : مخالف‌ , سایر ترجمه ها : غير قابل‌

Irreconcilable به چه معناست و Irreconcilable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Irreconcilable

وفق‌ ناپذير به خارجی , ریشه انگلیسی وفق‌ ناپذير, ترجمه وفق‌ ناپذير, کلمات شبیه وفق‌ ناپذير , جور نشدني‌ به لاتین , ناسازگار به لاتین , مخالف‌ خارجی , غير قابل‌ در زبان
دانلود فایل ها