ترجمه Irredeemable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيامدني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غير قابل‌ استخلاص‌ , در فارسی : پايان‌ ناپذير.

Irredeemable به چه معناست و Irredeemable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Irredeemable

نيامدني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نيامدني‌, ترجمه نيامدني‌, کلمات شبیه نيامدني‌ , غير قابل‌ استخلاص‌ به لاتین , پايان‌ ناپذير. به لاتین
دانلود فایل ها