ترجمه Irredenta در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای از گرو در نيامده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انجام‌ نشده‌ , در فارسی : جبران‌ نشده‌.

Irredenta به چه معناست و Irredenta یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Irredenta

از گرو در نيامده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی از گرو در نيامده‌, ترجمه از گرو در نيامده‌, کلمات شبیه از گرو در نيامده‌ , انجام‌ نشده‌ به لاتین , جبران‌ نشده‌. به لاتین
دانلود فایل ها