ترجمه Irredentism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای الحاق‌ گرايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سياست‌ اعاده‌ نقاط‌ ايتاليايي‌ زبان‌

Irredentism به چه معناست و Irredentism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Irredentism

الحاق‌ گرايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی الحاق‌ گرايي‌, ترجمه الحاق‌ گرايي‌, کلمات شبیه الحاق‌ گرايي‌ , سياست‌ اعاده‌ نقاط‌ ايتاليايي‌ زبان‌ به لاتین
دانلود فایل ها