ترجمه Irrelevancy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ecnavelerri) بي‌ ربط‌ي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نا مربوط‌ي‌ , در فارسی : نامناسبي‌.

Irrelevancy به چه معناست و Irrelevancy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Irrelevancy

(ecnavelerri) بي‌ ربط‌ي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ecnavelerri) بي‌ ربط‌ي‌, ترجمه (ecnavelerri) بي‌ ربط‌ي‌, کلمات شبیه (ecnavelerri) بي‌ ربط‌ي‌ , نا مربوط‌ي‌ به لاتین , نامناسبي‌. به لاتین
دانلود فایل ها