ترجمه Irreligion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بد كيشي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بي‌ ديني‌ , در فارسی : خدا نشناسي‌ , به فارسی : شرارت‌ , سایر ترجمه ها : بيحرمتي‌ به‌

Irreligion به چه معناست و Irreligion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Irreligion

بد كيشي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بد كيشي‌, ترجمه بد كيشي‌, کلمات شبیه بد كيشي‌ , بي‌ ديني‌ به لاتین , خدا نشناسي‌ به لاتین , شرارت‌ خارجی , بيحرمتي‌ به‌ در زبان
دانلود فایل ها