ترجمه Irresistibility در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ايستادگي‌ ناپذيري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مقاومت‌ ناپذيري‌.

Irresistibility به چه معناست و Irresistibility یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Irresistibility

ايستادگي‌ ناپذيري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ايستادگي‌ ناپذيري‌, ترجمه ايستادگي‌ ناپذيري‌, کلمات شبیه ايستادگي‌ ناپذيري‌ , مقاومت‌ ناپذيري‌. به لاتین
دانلود فایل ها