ترجمه Irresoluble در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اب‌ نشدني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غيرمحلول‌ , در فارسی : ازاد نشدني‌.

Irresoluble به چه معناست و Irresoluble یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Irresoluble

اب‌ نشدني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اب‌ نشدني‌, ترجمه اب‌ نشدني‌, کلمات شبیه اب‌ نشدني‌ , غيرمحلول‌ به لاتین , ازاد نشدني‌. به لاتین
دانلود فایل ها