ترجمه Irrespective در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بدون‌ مراعات‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صرفنظ‌ر از.

Irrespective به چه معناست و Irrespective یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Irrespective

بدون‌ مراعات‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بدون‌ مراعات‌, ترجمه بدون‌ مراعات‌, کلمات شبیه بدون‌ مراعات‌ , صرفنظ‌ر از. به لاتین
دانلود فایل ها