ترجمه Irrespective در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قط‌ع‌ نظ‌ر از می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (م‌.ك‌.) بيط‌رف‌ , در فارسی : بي‌ ادب‌ , به فارسی : احترام‌نگذار

Irrespective به چه معناست و Irrespective یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Irrespective

قط‌ع‌ نظ‌ر از به خارجی , ریشه انگلیسی قط‌ع‌ نظ‌ر از, ترجمه قط‌ع‌ نظ‌ر از, کلمات شبیه قط‌ع‌ نظ‌ر از , (م‌.ك‌.) بيط‌رف‌ به لاتین , بي‌ ادب‌ به لاتین , احترام‌نگذار خارجی
دانلود فایل ها