ترجمه Irrigation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ابياري‌. می باشد

Irrigation به چه معناست و Irrigation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Irrigation

ابياري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ابياري‌., ترجمه ابياري‌., کلمات شبیه ابياري‌.
دانلود فایل ها