ترجمه Irritate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سوزش‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ازردن‌ , در فارسی : رنجاندن‌.

Irritate به چه معناست و Irritate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Irritate

سوزش‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سوزش‌ دادن‌, ترجمه سوزش‌ دادن‌, کلمات شبیه سوزش‌ دادن‌ , ازردن‌ به لاتین , رنجاندن‌. به لاتین
دانلود فایل ها